Iesniegumu nodokļu maksājumu samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanai var iesniegt piecu darbdienu laikā
Iesniegumu nodokļu maksājumu samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanai var iesniegt piecu darbdienu laikā

No 2024.gada 1.janvāra iesniegumu nodokļu maksājumu samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanai [1] var iesniegt piecu darbdienu laikā. Tas ļauj sadalīt nodokļa maksājumu termiņos uz laiku līdz vienam gadam, skaitot no iesnieguma iesniegšanas dienas.

2024.gada 1.janvārī stājas spēkā grozījumi likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 1.punktā, kas nosaka, ka nodokļu maksātājs motivētu iesniegumu nodokļu administrācijai iesniedz ne vēlāk kā piecas darbdienas pēc maksājuma termiņa iestāšanās. Tāpat kā līdz šim Valsts ieņēmumu dienests (VID) rakstveidā vienosies ar nodokļu maksātāju par parāda samaksas grafiku.

Ņemot vērā minēto, sākot ar 2024.gada 1.janvāri VID izskatīs tikai tos iesniegumus, kuri nodokļu samaksas termiņa pagarinājuma grafika piešķiršanai būs iesniegti, ievērojot piecu darbdienu termiņu. Piemēram, par nodokli, ko iemaksā valsts budžetā 23 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, ja taksācijas periods ir 2023.gada decembris, iesniegumu samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanai var iesniegt ne vēlāk kā līdz 2024.gada 4.janvārim.   

Ja līdz 2024.gada 4. janvārim kādu iemeslu dēļ nodokļu maksātājs iesniegumu nav paspējis iesniegt, parādu situācijas risināšanai aicinām sazināties ar VID, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) izvēlni “Sarakste ar VID”. Nodokļu maksātājs var lūgt Valsts ieņēmumu dienestam pieņemt lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi (saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26.panta 11.daļu).

Iesniegumu samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanai visērtāk ir iesniegt elektroniskā veidā, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).

Plašāka informācija par termiņpagarinājumu piešķiršanu un iesniegšanu skatāma VID tīmekļa vietnes sadaļā: “Termiņpagarinājumi un nodokļu parādi”.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni +371 67120000, kā arī uzdot savus jautājumus rakstiski VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) sadaļā “Sarakste ar VID”.  Svarīgi, ka, zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni, ikviens var saņemt arī personificētu konsultāciju, ja vien zvanot pieslēdzas VID EDS un nosauc tur redzamo kodu.

 

[1] saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 1.punktu