Līdz 2020.gada 3.februārim jādeklarē pērnajā gadā veiktie skaidras naudas darījumi, kuru summa pārsniedz 3000 euro

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka no 2013.gada 1.janvāra ir spēkā likuma par “Par nodokļiem un nodevām” norma, kas nosaka, ka nodokļu maksātāji, kuri veic saimniecisko darbību, saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.237 “Skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšanas noteikumi” noteikto līdz taksācijas gadam sekojošā gada 1.februārim deklarē visus iepriekšējā gada laikā skaidrā naudā veiktos darījumus ar fiziskajām personām, kas neveic saimniecisko darbību, ja viena darījuma summa vienā operācijā ar katru darījuma partneri pārsniedz 3 000 euro.

Tas nozīmē, ka visiem uzņēmumiem un fiziskajām personām – saimnieciskās darbības veicējiem – ne vēlāk kā līdz taksācijas gadam sekojošā gada 1.februārim (2020.gadā līdz 3.februārim) jādeklarē VID visi taksācijas gadā skaidrā naudā veiktie darījumi ar fiziskajām personām, ja viena darījuma summa vienā operācijā ar katru darījuma partneri pārsniedza 3000 euro. Šajā gadījumā līdz nākamā gada 1.februārim (2020.gadā līdz 3.februārim) ir jādeklarē visa veiktā darījuma kopsumma.

Deklarācija ir jāiesniedz, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, un tajā jānorāda fiziskās personas vārds un uzvārds, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (personas kods), rezidences valsts, darījuma veids, summa un valūta, kādā veikti darījumi.

Deklarācijas veidlapa ir pieejama VID mājaslapā www.vid.gov.lv sadaļā Noderīgi/ Paziņošanas un deklarēšanas pienākumi/ Veidlapas un iesniegumi/ Deklarācija par skaidrā naudā veiktajiem darījumiem.

Skaidras naudas lietošanas ierobežojumi ir noteikti likuma “Par nodokļiem un nodevām” 30.pantā.

Skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšanas kārtību reglamentē Ministru kabineta 2007.gada 10.aprīļa noteikumi Nr.237 “Skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšanas noteikumi”.

VID Informatīvais materiāls “Par skaidras naudas lietošanas ierobežojumiem darījumos ar fiziskām personām”.

Soda sankcijas par skaidras naudas lietošanas ierobežojumu neievērošanu ir noteiktas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 159.7 pantā, savukārt ar 2020.gada 1.jūliju tiks noteiktas likuma “Par nodokļiem un nodevām” 139.pantā.

Papildu informācija atrodama sadaļā Nodokļi/ Noderīgi/ Paziņošanas un deklarēšanas pienākumi/ Informatīvie un metodiskie materiāli/ Metodiskais materiāls “Skaidras naudas lietošanas ierobežojumi”

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām uzdot savu jautājumu VID EDS sadaļā “Sarakste ar VID” vai zvanot uz VID konsultatīvo tālruni 67120000.