Līdz 2021.gada 31.decembrim pagarināts atbrīvojuma no nodokļiem piemērošanas termiņš precēm, kas nepieciešamas Covid-19 uzliesmojuma seku apkarošanai

Līdz 2021.gada 31.decembrim ir pagarināts ievedmuitas nodokļu un pievienotās vērtības nodokļa atbrīvojumu piemērošanas termiņš precēm, kas ir nepieciešamas un tiek ievestas no trešajām valstīm Covid-19 uzliesmojuma seku apkarošanai. Tas noteikts ar Eiropas Komisijas 2021.gada 19.aprīļa  Lēmumu (ES) Nr.2021/660, ar kuru groza Lēmumu (ES) 2020/491 par atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļiem un no importa PVN, ko piešķir precēm, kas nepieciešamas Covid-19 uzliesmojuma seku apkarošanai 2020.gadā.

Iepriekš ar Eiropas Komisijas lēmumu bija noteikts, ka atbrīvojums no ievedmuitas nodokļiem un PVN šādām precēm tiek piešķirts līdz šī gada 30.aprīlim. Imports, ko Eiropas Savienības dalībvalstis veikušas saskaņā ar Lēmumu (ES) 2020/491, ir devis labumu, nodrošinot dalībvalstīs valsts organizācijām un kompetento iestāžu apstiprinātām organizācijām piekļuvi trūkstošajām nepieciešamajām zālēm, medicīniskajam aprīkojumam un individuālajiem aizsardzības līdzekļiem.

Šādu preču tirdzniecības statistika liecina, ka ar to saistītajam importam ir tendence samazināties, bet tas vēl joprojām ir ievērojams. Neraugoties uz vakcinācijas sākšanu visās dalībvalstīs un vairākiem pasākumiem, kas veikti, lai novērstu vīrusa izplatīšanos, Covid-19 inficēšanās gadījumu skaits dalībvalstīs joprojām apdraud sabiedrības veselību. Tā kā dalībvalstis joprojām ziņo par Covid-19 pandēmijas apkarošanai nepieciešamo preču iztrūkumu, ir nepieciešams līdz 2021.gada 31.decembrim pagarināt Lēmumā (ES) 2020/491 noteikto piemērošanas laikposmu.

 

Plašāku informāciju lasiet Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļa vietnes sadaļā COVID-19, atvērumā “Eiropas Komisijas lēmums par muitas maksājumu atbrīvojumu preču importam COVID-19 uzliesmojuma seku apkarošanai”.