No 2023.gada 1.janvāra Covid-19 vakcīnu un Covid-19 in vitro diagnostikas medicīnisko ierīču piegādei jāpiemēro PVN likme 21 vai 12 % apmērā
No 2023.gada 1.janvāra Covid-19 vakcīnu un Covid-19 in vitro diagnostikas medicīnisko ierīču piegādei jāpiemēro PVN likme 21 vai 12 % apmērā

No 2023.gada 1.janvāra PVN likme 0 procentu apmērā vairs nav piemērojama Covid-19 vakcīnu un Covid-19 in vitro diagnostikas medicīnisko ierīču piegādei, kā arī pakalpojumiem, kas cieši saistīti ar šādām vakcīnām un ierīcēm.

 

Turpmāk šo medicīnas ierīču piegādei tiek piemērota samazinātā PVN likme 12 procentu apmērā – atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 42.panta otrajā daļā noteiktajam, ja medicīnas ierīces atbildīs tiesību aktos noteiktajām prasībām.

Ja medicīnas ierīces šīm prasībām neatbildīs, to piegādēm būs piemērojama PVN standartlikme (piemēram, pēc Veselības ministrijas atzinuma Covid-19 antigēnu testi šīm prasībām neatbilst, tādējādi to piegādēm nav piemērojama samazinātā PVN likme 12 procentu apmērā). Savukārt, par sniegtajiem pakalpojumiem iekšzemē, kas saistīti ar vakcīnu vai ierīču piegādi, būs piemērojama PVN standarta likme 21 procenta apmērā.

Lai nodrošinātu piekļuvi Covid-19 vakcīnu un Covid-19 in vitro diagnostikas medicīnisko ierīču piegādēm par samērīgākām izmaksām, 2021.gadā tika veikti grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā. Tie noteica 0 procentu likmi minētajām precēm un pakalpojumiem, kas cieši saistīti ar šādām vakcīnām un ierīcēm. Pievienotās vērtības nodokļa likuma pārejas noteikumu 38.punktā skaidrots, ka šis regulējums zaudē spēku 2022.gada 31.decembrī. Līdz ar to no 2023.gada 1.janvāra 0 procentu likme vairs nav piemērojama.

 

Papildu informācija pieejama VID informatīvajā materiālā “Pievienotās vērtības nodokļa samazinātās likmes piemērošana medicīniskajām ierīcēm”.