Par grozījumiem uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanā

Valsts ieņēmumu dienests informē, ka 2021.gada 25.martā Saeimā ir pieņemts likums “Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā”, kas 2021.gada 6.aprīlī publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr.65A (2021/65A.6) un stājas spēkā 2021.gada 20.aprīlī.

 

Papildināts Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma (turpmāk – likums) 12.pants attiecībā uz atvieglojuma piemērošanu ziedotājiem, ja tie ziedo valsts muzejiem – atvasinātām publiskām personām.

Likuma 12.pantā paredzēto nodokļa atvieglojumu ziedotājiem piemēro ziedojot arī valsts muzejiem – atvasinātām publiskām personām.

Līdz minētā grozījuma veikšanai uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumu bija tiesīgi piemērot ziedotāji, kuri ziedoja muzejiem kā budžeta iestādēm.

Papildināts likuma 13.pants attiecībā uz nodokļa atvieglojuma piemērošanu ienākumam, ko no slēgtā alternatīvo ieguldījumu fonda guvis tā ieguldītājs. Nodokļu maksātājam ir tiesības samazināt nodokļa bāzē iekļautās dividendes par ienākumu, kas gūts no slēgtā alternatīvo ieguldījumu fonda, fondam atsavinot tam piederošās tiešās līdzdalības akcijas, kuru turēšanas periods atsavināšanas brīdī ir vismaz 36 mēneši, ar nosacījumu, ka nodokļu maksātājs ir slēgtā alternatīvo ieguldījumu fonda ieguldītājs vismaz 36 mēnešus minēto akciju turēšanas periodā.

 

(!) Minētā kārtība ir attiecināma uz ienākumu, kas no to tiešās līdzdalības akciju atsavināšanas, kuru turēšanas periods atsavināšanas brīdī ir vismaz 36 mēneši, gūts, sākot ar 2022.gada 1.janvāri.

 

Informāciju sagatavoja
Valsts ieņēmumu dienesta
Nodokļu pārvalde