Radītāji nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēra aprēķināšanai ārzemniekam, kurš Latvijas Republikā pieprasa vai ir saņēmis uzturēšanās atļauju

Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa
(2014. – 2017. gados)

Šis rādītājs tiek izmantots  nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēra aprēķināšanai ārzemniekam, kurš Latvijas Republikā pieprasa vai ir saņēmis uzturēšanās atļauju saskaņā ar 2017. gada 25. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem noteikumu Nr.225 11.1. – 11.4.apakšpunktiem.

Periods

Bruto

KOPUMĀ Sabiedriskajā sektorā Privātajā sektorā
2014 765 813 741
2015 818 855 799
2016 859 886 845
2017 926 951 915

Sociālās apdrošināšanas iestāžu uzskaitē esošajiem pensionāriem mēnesī izmaksāto pensiju vidējais lielums
(2013. – 2017. gados)

Šis rādītājs tiek izmantots  nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēra aprēķināšanai ārzemniekam, kurš Latvijas Republikā pieprasa vai ir saņēmis uzturēšanās atļauju saskaņā ar 2017. gada 25. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem noteikumu Nr.225 11.5.apakšpunku.

Periods Pensijas veids
Vecuma pensija Invaliditātes pensija Apgādnieka zaudējuma pensija Izdienas pensija
2013 259,20 163,29 128,71 294,96
2014 266,26 164,42 130,82 303,78
2015 273,40 164,42 133,26 314,41
2016 279,61
2017 289,38