VID aicina ārpakalpojuma grāmatvedības sniedzējus laikus saņemt licences

Valsts ieņēmumu dienests (VID) aicina ārpakalpojuma grāmatvedības sniedzējus neatlikt licences saņemšanu uz pēdējo brīdi  Patlaban no visiem ārpakalpojuma grāmatvedības sniedzējiem licenci ir saņēmuši 8,4 %.

Patlaban licencēšanas prasībām ir noteikts pārejas periods, kura laikā ārpakalpojuma grāmatvedības sniedzēji var apgūt nepieciešamās zināšanas un iegūt vajadzīgo apliecinājumu. Pēc 2023.gada 1.jūlija tie ārpakalpojuma grāmatveži, kuri nebūs saņēmuši licenci, vairs nedrīkstēs sniegt grāmatvedības pakalpojumus, tāpēc aicinām to izdarīt savlaicīgi!

Licencēšanas prasības attiecas gan uz uzņēmumiem, kuri sniedz grāmatvedības ārpakalpojumus, gan arī fiziskām personām, kas grāmatvedības ārpakalpojumus sniedz kā saimnieciskās darbības veicēji.

Lai uzņēmums saņemtu licenci, tam VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) jāaizpilda speciāli tam izveidota iesnieguma forma sadaļā “Dokumenti – No veidlapas – Citi –  Ārpakalpojuma grāmatveža licence (Iesniegums ārpakalpojuma grāmatveža licences saņemšanai)”.

 

Iesniegumā jānorāda:

  • atbildīgā grāmatveža (var būt arī uzņēmuma valdes loceklis, ja tas uzņēmumā vienlaikus pilda gan valdes locekļa, gan grāmatveža amata pienākumus) personas dati un jāpievieno profesionālo kvalifikāciju apliecinošs dokuments (diploms no augstākās izglītības iestādes), profesionālo pieredzi apliecinošs dokuments (darba līgums vai amata apraksts, vai izziņa no darba devēja par personas nodarbināšanu grāmatveža amatā),
  • Iekšējā kontroles sistēma,
  • civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise.

 

Biežāk pieļautās kļūdas iesniegumu aizpildīšanā

VID joprojām saņem nepilnīgi aizpildītus iesniegumus licences saņemšanai. Izvērtējot saņemto iesniegumu, visbiežāk tiek konstatētas neatbilstības ārpakalpojuma grāmatvedības sniedzēja iesniegtajā Iekšējās kontroles sistēmā. Pārsvarā iesniegumam tiek pievienota informācija par neaktuālu Iekšējā kontroles sistēmu.

Vēršam uzmanību, ka normatīvie akti[1] nosaka pienākumu regulāri, bet ne retāk kā reizi 18 mēnešos izvērtēt Iekšējās kontroles sistēmas darbības efektivitāti, tai skaitā pārskatot un aktualizējot ar klientu, tā rezidences (reģistrācijas) valsti, klienta saimniecisko vai personisko darbību, izmantotajiem pakalpojumiem un produktiem un to piegādes kanāliem, kā arī ar veiktajiem darījumiem saistīto noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novērtējumu.

Tāpat ir gadījumi, kad informācija par Iekšējā kontroles sistēmu netiek iesniegta vispār, kas, iespējams, liecina par to, ka joprojām ir ārpakalpojuma grāmatvedības sniedzēji, kas nav novērtējuši un dokumentējuši savus un klientu riskus.

 

VID turpina aktīvi konsultēt ārpakalpojuma grāmatvedības sniedzējus par licences saņemšanas kārtību un nosacījumiem, un aicina neatstāt licences saņemšanu uz pēdējo brīdi. Informācija par licences saņemšanas nosacījumiem, pārejas periodu un izņēmuma gadījumiem, kuros licence nav nepieciešama, ir pieejama VID tīmekļa vietnē www.vid.gov.lv sadaļā “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana/Aktualitātes/Par ārpakalpojuma grāmatvežu licencēšanu”.

Savukārt, informācija par jau izsniegtajām licencēm ir pieejama VID Publiskojamo datu bāzē – sadaļā “Licencēto ārpakalpojuma grāmatvežu reģistrs”. Tur ikviens uzņēmējs, kas vēlas uzticēt savu grāmatvedību tieši ārpakalpojuma grāmatvedim, var pārliecināties, vai tam ir izsniegta licence. Kopš 2021.gada 1.jūlija ārpakalpojuma grāmatvedības sniedzējiem ir izsniegtas 496 licences, no tām lielākā daļa – 417 licences ir izsniegtas uzņēmumiem, savukārt 79 licences ir izsniegtas fiziskajām personām, kas grāmatvedības ārpakalpojumus sniedz kā saimnieciskās darbības veicēji. VID šobrīd reģistrēti ir 5 886 ārpakalpojuma grāmatvedības sniedzēji.

Ārpakalpojuma grāmatvežu licencēšana ir valstiski atzīts mehānisms, kas palīdz noskaidrot, kurš no pakalpojumu sniedzējiem ir kompetents un uzticams.

 


[1] Papildu informācija www.vid.gov.lv sadaļā “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana”.