Deklarētājiem un atzītajiem nosūtītājiem un saņēmējiem par (VSID-D) numura norādīšanu deklarācijās
Deklarētājiem un atzītajiem nosūtītājiem un saņēmējiem par (VSID-D) numura norādīšanu deklarācijās

Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā, kas stājas spēkā 2024.gada 8.martā, aizliedz ievest Latvijā no Krievijas un Baltkrievijas preces, kas noteiktas Ministru kabineta 2024.gada 5.marta noteikumos Nr.158 “Noteikumi par ievešanai (importēšanai) Latvijā aizliegtiem lauksaimniecības un lopbarības produktiem”. Aizliegums attiecas arī uz attiecīgo Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes preču ievešanu no citām trešajām valstīm.*

 

Ar ievešanu (importēšanu) Latvijā Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma izpratnē saprot lauksaimniecības un lopbarības produktu izlaišanu šādās muitas procedūrās:

  1. laišana brīvā apgrozībā, izņemot laišanu brīvā apgrozībā nolūkā piegādāt produktus saņēmējam citā dalībvalstī ar atbrīvojumu no pievienotās vērtības nodokļa;
  2. ievešana pārstrādei, izņemot ievešanu pārstrādei ar mērķi produktus iznīcināt;
  3. ievešana galapatēriņam.

Uz citām muitas procedūrām piemēram, tranzītu, uzglabāšanu brīvajās zonās vai muitas noliktavās, aizliegums neattiecas.

 

Piemērojot tranzīta un citu muitas procedūru, kas nav tieši minēta likumā, precēm izsniegtā Vienotā sanitārā ievešanas dokumenta (VSID-D) barībai un pārtikai, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika, numurs jānorāda deklarācijā.

 

Piemērojot tranzīta procedūru, precēm izsniegtā VSID-D numurs jānorāda tranzīta deklarācijas un TIR karnetes elektroniskās deklarācijas datu elementā “Pavaddokumenti”:

  • deklarācijas datu elementā “Veids” izvēloties dokumenta veidu VSID-D gadījumā – kods C678 (Vienotais sanitārais ievešanas dokuments barībai un pārtikai, kas nav dzīvnieku izcelsmes);
  • deklarācijas datu elementā “Atsauces numurs” norādot VSID-D numuru;
  • deklarācijas datu elementā “Informācijas papildinājums” norādot dokumenta veida abreviatūru: VSID-D.