Grozījumi Tabakas izstrādājumu aprites likumā
Grozījumi Tabakas izstrādājumu aprites likumā

Grozījumi Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā, pieņemts Saeimā 18.05.2023., stāsies spēkā no 2023.g. 23.oktobra

 

Jaunā redakcijā izteikta bezdūmu tabakas izstrādājumu definīcija un 1.pants papildināta ar jaunu terminu – karsējams tabakas izstrādājums –  jaunieviests tabakas izstrādājums, ko lieto, izmantojot karsēšanas procesu, lai izdalītu emisijas, kas satur nikotīnu un citas ķīmiskas vielas, kuras ieelpo patērētājs, un kas atkarībā no tā īpašībām ir bezdūmu tabakas izstrādājums vai smēķēšanai paredzēts tabakas izstrādājums; (12.1 punkts).

Nacionālā regulējumā pārņemtas Eiropas Komisijas Deleģētās direktīvas 2022/2100 (2022.gada 29.jūnijs), ar ko attiecībā uz atsevišķu karsējamajiem tabakas izstrādājumiem piešķirtu atbrīvojumu atsaukšanu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/40/ES un tajā noteiktās prasības karsējamiem tabakas izstrādājumiem, tādējādi nosakot līdzīgas prasības, kas jau šobrīd Eiropas Savienībā ir spēkā attiecībā uz cigaretēm un tinamo tabaku.