Ministru kabineta 2022.gada 4.oktobra noteikumi Nr.616 “Elektronisko sakaru komersantam pieprasīto noslodzes datu nodošanas kārtība”
Ministru kabineta 2022.gada 4.oktobra noteikumi Nr.616 “Elektronisko sakaru komersantam pieprasīto noslodzes datu nodošanas kārtība”

Noteikumi nosaka kārtību, kādā Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, Datu valsts inspekcija, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs un VID pieprasa un elektronisko sakaru komersants nodod noslodzes datus.

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs un VID nepieciešamos noslodzes datus pieprasa, nosūtot elektronisko sakaru komersantam pieprasījumu (3.pielikums). Pieprasījumā norāda noslodzes datu pieprasīšanas tiesisko pamatojumu, apjomu un atbildes sniegšanas veidu.